Salehem


Oudheidkundige vereniging Salehem is opgericht op 1 juli 1976 in Zelhem. Het doel is het verzamelen, onderzoeken, tentoonstellen en beheren van oudheden in en respectievelijk afkomstig uit de voormalige gemeente Zelhem of omgeving. Op 5 april 1994 is de Stichting Vrienden van het Oudheidkundige Museum Tenk opgericht. Deze stichting heeft tot doel, het verwerven van middelen voor het steunfonds en hiervan steun te kunnen geven bij het instandhouden van en het onderhoud aan het museum Tenk, destijds gevestigd aan de Heidenhoekweg 7 te Zelhem. Op 20 januari 2006 is de nieuwe Stichting Smedekinck opgericht, de bovengenoemde stichting is ontbonden. Het doel van Stichting Museum Smedekinck is onder andere het in stand houden en onderhouden van museum Smedekinck.

Salehem telt ca. 750 leden. Zij belegt jaarlijks ledenavonden over diverse onderwerpen zoals de Achterhoekse avond. Deze avond wordt sinds 2003 in streektaal gehouden. De Zelhemse streektaal is een regionale variant van het Nedersaksisch wat een officieel erkende taal in Nederland is. Leden kunnen er hun verhaal of gedicht in voordragen.

De vereniging heeft oudheidkundige stukken in eigendom en beheer, museum Smedekinck aan Pluimersdijk 5 in Zelhem verzorgt tentoonstellingen uit deze collectie. Het museum heeft eind maart 2007 haar deuren geopend. Tijdens de openingstijden wordt het bemand door suppoosten om bezoekers te vertellen over de exposities. Gastvrouwen verzorgen bijvoorbeeld een kopje koffie voor de bezoekers.

Binnen onze vereniging hebben we de midwinterhoornblazersgroep d'Olde Roop en zij bestaan sinds 1989. In 2003 is er gestart met de werkgroep Archeologie. Daarnaast zijn er een aantal commissies zoals de Kledingcommissie, de commissie Oude ambachten en de Educatiecommissie. De Activiteitencommissie van het museum verzorgt onder andere de wisselende exposities en de midwinterhoornwandeling vanuit het museum.

Vier keer per jaar komt ons Oudheidkundige blad, Um Zellem, uit. Dit blad wordt in samenwerking met museum Smedekinck uitgeven. Naast oudheidkundige verhalen uit Zelhem en (wijde) omstreken en aandacht voor het Zelhemse dialect zijn hierin ook nieuws van het bestuur (Salehem nieuws) en berichten van midwinterhoorngroep d'Olde Roop opgenomen.

Bij verschillende activiteiten presenteren we ons als vereniging, bijvoorbeeld in mei met de broodlevering op Hemelvaartsdag bij de Muldersfluite en bij de Open Monumentendagen. In het museum zullen exposities te zien zijn en zullen activiteiten georganiseerd worden (zie hiervoor de activiteiten van museum Smedekinck).

Wilt u lid worden van Salehem en daarmee ook de vereniging ondersteunen? Klik dan hier.