ANBI Salehem

Wilt u een financiële bijdrage leveren aan Oudheidkundige Vereniging Salehem, neem dan contact op met een van de bestuursleden. Oudheidkundige Vereniging Salehem is sinds 1 januari 2014 aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en als Culturele ANBI.

Algemeen nut beogende instellingen (ANBI’s) genieten belastingvoordeel. Er zijn regelingen opgenomen voor de giftenaftrek in de inkomsten- en vennootschapsbelasting. Belastingvrijstellingen in de schenk- en erfbelasting en een teruggave regeling voor de energiebelasting. De relevante regelingen voor u als donateur worden hierna besproken. Geeft u wel eens geld aan een goed doel? Schenkingen die u doet, mag u onder voorwaarden aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting. Een belangrijke voorwaarde die de Belastingdienst stelt, is dat het goede doel waaraan u schenkt is aangemerkt als algemeen nut beogende instellingen (ANBI’s). Als een ANBI een culturele instelling is, kan deze ANBI de status culturele ANBI krijgen. Bent u donateur van culturele ANBI’s dan kunt u vanaf 2012 tot en met 2017 profiteren van extra belastingvoordeel, omdat voor hen een extra giftenaftrek geldt (de verhoogde aftrek geldt ook voor het jaar 2018 in verband met het nieuwe kabinet die hierover een besluit moet nemen). Als een goed doel aangemerkt is als ANBI dan weet u zeker dat er geen schenk- of erfbelasting betaalt hoeft te worden over uw schenking of erfrechtelijke verkrijging. Voor ANBI’s is er namelijk een algehele vrijstelling opgenomen. Uiteraard moet de verkrijging wel het algemeen belang dienen. Op deze wijze komt u schenking of erfrechtelijke verkrijging volledig ten goede aan de doelstellingen van de ANBI. (bron: http://anbi.nl/belastingvoordeel)

Adres: Nijmansedijk 20a, 7025 EJ Halle
Statutaire naam: Oudheidkundige Vereniging Salehem
RSIN nummer: 816434475
Dossier nummer: 91432
Financiële verantwoording: Balans en resultaten 2023
Overige documenten: geen

Telefoon: 0314- 63 17 79
Website: https://www.salehem.nl
Algemeen mailadres: secretariaat@salehem.nl

Doelstelling: het verzamelen, onderzoeken, tentoonstellen en beheren van oudheden in, respectievelijk, afkomstig uit, Zelhem of omgeving, een en ander in de ruimste zin.

Hoofdlijnen beleidsplan: om invulling te geven aan de doelstelling werkt de vereniging nauw samen met museum Smedekinck en Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers.

voorzitter: de heer F.G. Schultheiss
secretaris: de heer G.A. Klein Lebbink
penningmeester: de heer M.G.J. Veenink
lid: de heer H. Bessem
lid: de heer G. Boelaars
lid: de heer J. Oonk
lid: mevrouw D.A. Salemink-Westerveld
lid: de heer J. Sielias

Er is geen RVT. Het bestuur ontvangt geen vergoeding of vacatiegeld.
Uitleg: Het bestuur en de medewerkers van de vereniging zijn allen vrijwilliger.

Beloningsbeleid directeur: niet van toepassing (geen directie)
Geen beloningsbeleid, geen CAO. Alle medewerkers van de vereniging zijn vrijwilliger.

Beloningsbeleid personeel: niet van toepassing (geen personeel)
Geen beloningsbeleid, geen CAO. Alle medewerkers van de vereniging zijn vrijwilliger.

Oudheidkundige Vereniging Salehem is een zgn. culturele ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Schenken aan een ANBI geeft fiscale voordelen voor particulieren en bedrijven.

Gewone gift:
Een gewone gift kan bijvoorbeeld een maandelijkse, jaarlijkse of eenmalige gift zijn die u doet. De gewone gift is aftrekbaar van de inkomstenbelasting voor zover deze in totaliteit jaarlijks meer bedraagt dan € 60 of – als dat meer is – 1% van het verzamelinkomen. Ook geldt voor de aftrekbaarheid een maximum van 10% van dat inkomen. Deze giften moeten wel aantoonbaar zijn voor de Belastingdienst. Dit kan bijvoorbeeld via een kopieafschrift van de bankrekening. Aangezien Oudheidkundige vereniging Salehem een zgn. culturele ANBI is mag het aftrekbare bedrag worden verhoogd met 25% (verhoging tot max. € 1.250,00).

Voorbeeld:
U doet verschillende giften. Uw drempelinkomen is € 30.000,00. Uw drempel voor de berekening van de aftrek is € 300,00. Stel u geeft aan Salehem € 200,00 en daarnaast aan andere doelen € 600,00. De gift aan Salehem mag u verhogen met 25% dus in dit voorbeeld met € 50,00.

Berekening:
Totaal bedrag giften           € 800,00
Verhoging = 200,00x25%   €   50,00 +
Totaal bedrag giften           € 850,00
Af: drempel                         € 300,00 -
Definitieve aftrek                € 550,00

Periodieke giften:
Wilt u periodiek giften doen aan Oudheidkundige vereniging Salehem? Dan hebt u niet te maken met de drempel van 1% en het maximumaftrekbedrag.
U moet dan wel een schriftelijke overeenkomst maken met Salehem of met een notaris.
Daarnaast dient u dan voor een periode van minimaal 5 jaar jaarlijks een vast bedrag te schenken.
Dit bedrag is dan helemaal aftrekbaar zonder drempel of maximum van uw belastbaar inkomen.

Let op: aan dit voorbeeld (2014) kunnen geen rechten ontleend worden. Informeer over de laatste stand van zaken of voor nadere toelichting bij de penningmeester van Oudheidkundige Vereniging Salehem of bij de Belastingdienst.

U kunt formulieren verkrijgen op de website van de belastingdienst, deze invullen en overhandigen aan Oudheidkundige vereniging Salehem.